WORKSHOP: B2B MARKETING

19/04/2017

"Chuyển đổi kỹ thuật số" – việc sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoặc khả năng tiếp cận của doanh nghiệp – đã và đang là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các công ty trên toàn cầu. Những năm gần đây, việc ứng dụng và sử dụng công nghệ kỹ thuật số đã làm thay đổi mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Sự chuyển đổi kỹ thuật số đã từ một xu hướng trở thành một yếu tố đóng vai trò trung tâm trong chiến lược kinh doanh hiện đại.

Join this event

Informations

19, April, 2017