CFVG Hanoi

Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Điện thoại: 02436 280 280. Ext: 6213 & 6215

Hotline: 0913 716 818/ 0936 396 499

Email : info@cfvg.org
Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CFVG HCMC

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Tel: [84-8] 3 830 01 03

Hotline: 0909 054 696

Email: info@cfvg.org
Địa chỉ: Số 91, Ba Tháng Hai, Quận 10, TP. HCM

Techcombank tuyển dụng: 02 vị trí Chuyên viên sáng kiến chiến lược (Junior & Senior)

30/05/2019

Techcombank đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho 02 vị trí Chuyên viên sáng kiến chiến lược (Junior & Senior)

Chuyên viên sáng kiến chiến lược (Hợp phần truyền thông) -  Dự án TB platform 

Tham gia thực hiện xây dựng kế hoạch truyền thông đối với từng giai đoạn của Chương trình chuyển đổi, các giai đoạn của các sáng kiến chiến lược, nhằm đảm bảo sự tham gia tích cực và hào hứng của các cán bộ nhân viên đối với chương trình chuyển đổi.

Tham gia xây dựng các khung chương trình, chủ đề và nội dung truyền thông đảm bảo phù hợp với Chương trình chuyển đổi.
Xây dựng bộ mẫu báo cáo, các bảng thông tin, nội dung truyền thông cho toàn bộ SKCL Chuyển đổi NHGD cho TECO, SteerCo, Giám đốc Văn phòng chuyển đổi Ngân hàng giao dịch/ Giám đốc SKCL.

Thu thập thông tin cập nhật các sáng kiến/hợp phần công việc từ các bên liên quan chính, nhóm giám sát quản trị, nhóm sáng kiến để thực hiện các mẫu biểu/ báo cáo/ dashboard định kỳ tiến độ tổng thể chung của các sáng kiến / Chương trình chuyển đổi tới SteerCo, TECO và các bên liên quan chính.

Xây dựng các tài liệu truyền thông và thực hiện truyền thông theo các hình thức khác nhau để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Tổng hợp thông tin để xây dựng hoàn thiện nội dung truyền thông về SKCL (bài viết chuyên đề, tin ngắn, bài đăng trên mạng xã hội…).

Hỗ trợ thực hiện, đo lường, đánh giá và giám sát hiệu quả của công tác truyền thông.

 

Chuyên viên cao cấp sáng kiến chiến lược (Hợp phần truyền thông) -  Dự án TB platform 

Tham gia xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch truyền thông về SKCL Chuyển đổi Ngân hàng giao dịch đối tới KH của Techcombank theo từng giai đoạn đã được thống nhất của chiến lược.

Phối hợp với các Khối/bộ phận liên quan để thiết kế & hoàn thiện sản phẩm truyền thông tới KH của Techcombank qua các kênh truyền thông khả dụng.

Phối hợp và quản lý công việc của nhà thầu/đối tác/cơ quan báo chí trong phạm vi công việc đã thống nhất (Sản xuất sản phẩm truyền thông, triển khai chiến dịch truyền thông, xử lý tin bài…).

Xây dựng bộ mẫu báo cáo, các bảng thông tin, nội dung truyền thông cho toàn bộ SKCL Chuyển đổi NHGD cho TECO, SteerCo, Giám đốc Văn phòng chuyển đổi Ngân hàng giao dịch/ Giám đốc SKCL.

Xây dựng các tài liệu truyền thông và thực hiện truyền thông theo các hình thức khác nhau để đem lại hiệu quả tốt nhất.
Hỗ trợ thực hiện, đo lường, đánh giá và giám sát hiệu quả của công tác truyền thông.

 

Liên hệ gửi CV: phuonght5@techcombank.com.vn   

Tải thông tin chi tiết tuyển dụng:


 

Nhận xét của bạn

Informations

30, May, 2019