Chương trình

 • Một hành trình 02 năm với cộng đồng hợp tác, đa dạng và tài năng, gia nhập một mạng lưới kinh doanh giá trị và gắn kết lâu dài
 • Là công cụ tối ưu hóa tất cả các tiềm năng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu nghề nghiệp
 • Cấu trúc chương trình đạt chuẩn quốc tế, linh hoạt.
 • Cơ hội tham gia các chương trình trao đổi ở Châu Âu
 • Thành phần lớp học đa dạng & lý tưởng. 

         More information ->

 • 01 năm ở Việt Nam – 01 năm ở Châu Âu
 • 02 Bằng Thạc sỹ (CFVG MBA degree và Bằng Thạc sỹ Quản lý của trường đối tác (Grand Ecole program)
 • Miễn học phí tại Trường Đối tác (khoảng 14.000 – 24.000€)
 • Hỗ trợ tối đa vể thủ tục đăng ký trường, chọn trường
 • Cơ hội học tập với hơn 20 chương trình MBA và Master tại hơn 10 Trường Quản trị Kinh doanh ở Châu Âu
 • Mạng lưới “CFVGers in France” phát triển và hỗ trợ
 • Nhiều hình thức học bổng và hỗ trợ tài chính cho thời gian du học
 • Hàng năm, khoảng 30-50 học viên CFVG MBA tham gia chương trình học trao đổi.

      More information ->

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Tổng quan lý thuyết và thực tiễn ngành, cùng các kỹ năng, công cụ phân tích và kiến thức chuyên ngành.

 • Chương trình Part-time, phù hợp với những người đi làm.
 • 100% các khóa học do giáo sư quốc tế giảng dạy
 • Seminar chuyên đề với các chuyên gia và quản lý cao cấp trong ngành tại Việt Nam
 • 02 tuần thực tập bắt buộc tại Paris

02 lựa chọn Master chuyên ngành để thăng tiến sự nghiệp tại Việt Nam:

 • Master in Marketing Sales and Services (MMSS) do ESCP Europe và Sorbonne Business School cấp bằng

 • Master in Supply chain Management (MSCM) do Sorbonne Business School cấp bằng

 • Master in Economics of Banking and Finance (MEBF) do ESCP Europe cấp bằng

 • Chương trình đề cao tính học thuật nhắm mục tiêu mở rộng kiến thức phục vụ sự nghiệp nghiên cứu và chuyên môn.
 • Một môi trường nghiên cứu năng động của 6 trường Đại học và quản trị Kinh doanh hàng đầu của Pháp: ESCP Europe, Paris Dauphine University, Strasbourg University, Lille University, Sorbonne Business School và Aix-Marseille.
 • Sự hỗ trợ tại Việt Nam của 2 trường đại học uy tín: Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Việt Nam
 • Cơ hội làm việc và tham vấn 50 giáo sư quốc tế đến giảng dạy tại CFVG hàng năm.

          More information ->