MARKETING DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KINH DOANH ĐIỆN TỬ

01/06/2017

Ngành dịch vụ đã và đang cho thấy ưu thế trong nền kinh tế thế giới đi kèm với đó là sự phát triển của công nghệ với tốc độ chóng mặt. Hai xu hướng này khiến cho việc nâng cao các kỹ năng tiếp thị và quản lý dịch vụ trở nên thực sự cần thiết và quan trọng, đồng thời mang theo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới trong thị trường dịch vụ đầy cạnh tranh hiện nay.

Thấu hiểu được tầm quan trọng ngày càng cao của ngành dịch vụ, CFVG đã đưa học viên tiếp cận gần hơn với những xu hướng này thông qua môn học “Marketing dịch vụ và phương pháp tiếp cận kinh doanh điện tử” trong chương trình Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS).

Môn học với 6 phần với nhiều kiến thức bổ ích và thú vị xoay quanh những chủ đề liên quan đến Marketing dịch vụ, các vấn đề về quản lý và chiến lược của các doanh nghiệp trong thời đại số. Đối với mỗi phần, các case study khác nhau sẽ được giảng viên đưa ra để học viên thảo luận, từ đó tạo điều kiện cho những kiến thức dễ dàng được tiếp nhận và áp dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn.

Chịu trách nhiệm giảng dạy môn học đầy thú vị này là Giáo sư Damien Mourey, hiện đang giữ cương vị là Phó giáo sư tại Trường Kinh doanh IAE Sorbonne (thuộc ĐH Paris 1 Pantheon Sorbonne) kiêm Giám đốc chương trình MBA quốc tế tại Paris. Với những kinh nghiệm hoạt động Marketing trong ngành công nghiệp bán lẻ và tiêu dùng cùng những hiểu biết chuyên sâu trong việc nghiên cứu các mối quan hệ liên công ty, về đàm phán thương mại và các hoạt động tiếp thị thương mại, học viên MMSS sẽ thực sự bị thuyết phục trước những kiến thức và những bài giảng sâu sắc và thú vị mà giáo sư đem lại.

Sau khi kết thúc môn học này, học viên hoàn toàn có thể:

- Lý giải về bản chất của dịch vụ, cách tiếp cận ngành dịch vụ, mối liên kết giữa hành vi của người tiêu dùng và dịch vụ và cách định vị các dịch vụ.

- Xác định vai trò của nhân viên và khách hàng và để hiểu được tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ việc mua hàng.

- Làm quen với việc quản lý giao diện của khách hàng và tổ chức liên quan đến quá trình 3P (quá trình, môi trường vật lý và con người)

- Phân tích quá trình tạo ra giá trị của một công ty dịch vụ và tìm cách để cải thiện nó thông qua việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ và năng suất, giải quyết khiếu nại ...

- Hiểu rõ về quản lý doanh thu và cách cân bằng nhu cầu và năng lực sản xuất trong ngành dịch vụ

- Nhận thức được các lợi ích đến từ các chiến lược dịch vụ khác nhau (như xây dựng lòng trung thành, xử lý đơn khiếu nại và khôi phục dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất).

Dựa vào những kiến thức và ví dụ cụ thể được cung cấp thông qua môn học, học viên sẽ có thể hình dung ra một bức tranh tổng thể về Marketing dịch vụ và phương pháp áp dụng những lý thuyết hoặc mô hính Marketing trong các hoạt động kinh doanh thực tiễn -điều mà các doanh nghiệp luôn mong đợi từ những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Marketing. 

Tìm hiểu thêm những nội dung hấp dẫn về môn học và chương trình Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) của CFVG tại:

https://www.cfvg.org/programs-list/mmss/

 

 

 

MARKETING DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KINH DOANH ĐIỆN TỬ

Ngành dịch vụ đã và đang cho thấy ưu thế trong nền kinh tế thế giới đi kèm với đó là sự phát triển của công nghệ với tốc độ chóng mặt. Hai xu hướng này khiến cho việc nâng cao các kỹ năng tiếp thị và quản lý dịch vụ trở nên thực sự cần thiết và quan trọng, đồng thời mang theo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới trong thị trường dịch vụ đầy cạnh tranh hiện nay.

Thấu hiểu được tầm quan trọng ngày càng cao của ngành dịch vụ, CFVG đã đưa học viên tiếp cận gần hơn với những xu hướng này thông qua môn học “Marketing dịch vụ và phương pháp tiếp cận kinh doanh điện tử” trong chương trình Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS).

Môn học với 6 phần với nhiều kiến thức bổ ích và thú vị xoay quanh những chủ đề liên quan đến Marketing dịch vụ, các vấn đề về quản lý và chiến lược của các doanh nghiệp trong thời đại số. Đối với mỗi phần, các case study khác nhau sẽ được giảng viên đưa ra để học viên thảo luận, từ đó tạo điều kiện cho những kiến thức dễ dàng được tiếp nhận và áp dụng hiệu quả hơn trong thực tiễn.

Chịu trách nhiệm giảng dạy môn học đầy thú vị này là Giáo sư Damien Mourey, hiện đang giữ cương vị là Phó giáo sư tại Trường Kinh doanh IAE Sorbonne (thuộc ĐH Paris 1 Pantheon Sorbonne) kiêm Giám đốc chương trình MBA quốc tế tại Paris. Với những kinh nghiệm hoạt động Marketing trong ngành công nghiệp bán lẻ và tiêu dùng cùng những hiểu biết chuyên sâu trong việc nghiên cứu các mối quan hệ liên công ty, về đàm phán thương mại và các hoạt động tiếp thị thương mại, học viên MMSS sẽ thực sự bị thuyết phục trước những kiến thức và những bài giảng sâu sắc và thú vị mà giáo sư đem lại.

Sau khi kết thúc môn học này, học viên hoàn toàn có thể:

- Lý giải về bản chất của dịch vụ, cách tiếp cận ngành dịch vụ, mối liên kết giữa hành vi của người tiêu dùng và dịch vụ và cách định vị các dịch vụ.

- Xác định vai trò của nhân viên và khách hàng và để hiểu được tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ việc mua hàng.

- Làm quen với việc quản lý giao diện của khách hàng và tổ chức liên quan đến quá trình 3P (quá trình, môi trường vật lý và con người)

- Phân tích quá trình tạo ra giá trị của một công ty dịch vụ và tìm cách để cải thiện nó thông qua việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ và năng suất, giải quyết khiếu nại ...

- Hiểu rõ về quản lý doanh thu và cách cân bằng nhu cầu và năng lực sản xuất trong ngành dịch vụ

- Nhận thức được các lợi ích đến từ các chiến lược dịch vụ khác nhau (như xây dựng lòng trung thành, xử lý đơn khiếu nại và khôi phục dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất).

Dựa vào những kiến thức và ví dụ cụ thể được cung cấp thông qua môn học, học viên sẽ có thể hình dung ra một bức tranh tổng thể về Marketing dịch vụ và phương pháp áp dụng những lý thuyết hoặc mô hính Marketing trong các hoạt động kinh doanh thực tiễn -điều mà các doanh nghiệp luôn mong đợi từ những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Marketing. 

Tìm hiểu thêm những nội dung hấp dẫn về môn học và chương trình Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) của CFVG tại:

https://www.cfvg.org/programs-list/mmss/

 

 

 

Nhận xét của bạn

Informations

01, June, 2017