CFVG Hanoi

Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Điện thoại: 02436 280 280. Ext: 6213 & 6215

Hotline: 0913 716 818/ 0936 396 499

Email : info@cfvg.org
Địa chỉ: Tầng 12, Nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CFVG HCMC

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Tel: [84-8] 3 830 01 03

Hotline: 0909 054 696

Email: info@cfvg.org
Địa chỉ: Số 91, Ba Tháng Hai, Quận 10, TP. HCM

Giấy mời viết bài Hội thảo Khoa học quốc tế: “Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì Mục tiêu Phát triển Bền vững: 05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước”

23/06/2020

­­­GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ­­­­­­­­­

“Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì Mục tiêu Phát triển Bền vững:

05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước

 

I. SỰ CẦN THIẾT

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là từ khoá của Việt Nam từ năm 2016 đến nay, được thể hiện trong Chiến lược phát triển quốc gia, trong các đề án Chính phủ, của các Bộ, Sở, ban ngành địa phương, trong hoạt động phát triển quốc tế, trong ươm tạo, kết nối đầu tư, thu hút đầu tư, trong các trường đại học và trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Bên cạnh Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của Quốc gia có mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột: kinh tế- xã hội và môi trường.

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội (impact startup) là một trụ cột ưu tiên của Đề án 844 – Bộ Khoa học và Công nghệ (Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia), thúc đẩy sáng tạo xã hội, khởi nghiệp vì xã hội cũng là một trong ba trụ cột của Đề án 1665- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp). Cũng đã 05 năm kể từ khi Chương trình Quốc gia Khởi nghiệp (2016-2020) của Chính Phủ, 05 năm kể từ Luật Doanh nghiệp điều chỉnh với định nghĩa về doanh nghiệp xã hội ra đời (2015-2020), 02 năm kể từ khi khởi nghiệp xã hội bắt đầu được triển khai rộng rãi vào hệ thống các trường đại học Việt Nam thông qua Đề án 1665, năm 2020 là thời điểm tốt để nhìn lại thành tựu, những thành công và chưa thành công trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ cấp độ quốc gia, đến các ngành, các địa phương, trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo cũng như khu vực doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) cùng với các đối tác gồm có Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) tổ chức Hội thảo Quốc tế “Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững: 05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước”.


II. MỤC TIÊU HỘI THẢO

 • Chia sẻ và học hỏi các mô hình, phương pháp nghiên cứu về đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học, hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo xã hội-doanh nghiệp xã hội
 • Học tập kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội
 • Đúc rút các bài học từ thành công và chưa thành công, phát triển các khuyến nghị, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững
 • Là diễn đàn thảo luận giữa các bên hữu quan chính của hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp gồm có các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ, ươm tạo, thúc đẩy, các nhà đầu tư, các giảng viên, sinh viên quan tâm, tạo nền tảng cho đối tác 4 nhà (Nhà nước, nhà nghiên cứu-giảng viên, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự) trở nên hiệu quả hơn trong tương lai.

Thời gian: ngày 18 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo.


3. CHỦ ĐỀ THAM LUẬN

3.1. Khởi nghiệp – Đổi mới Sáng tạo

 • Hệ sinh thái khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo quốc gia;
 • Đo lường đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp (cấp quốc gia, địa phương, ngành, đa ngành);
 • Các mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp;
 • Các phương pháp, mô hình lồng ghép đổi mới-sáng tạo-khởi nghiệp trong trường đại học;
 • Hoạt động ươm tạo đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp;
 • Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp với công nghệ số;
 • Sáng tạo mở, thành phố thông minh, khởi nghiệp công nghệ;
 • Các tình huống đổi mới-sáng tạo, khởi nghiệp và bài học kinh nghiệm;

 

3.2. Sáng tạo Xã hội – Khởi nghiệp Xã hội – Doanh nghiệp Xã hội

 • Các mô hình, hình thái của sáng tạo và kinh doanh tạo tác động xã hội (doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi lợi nhuận, kinh doanh bao trùm, doanh nghiệp tạo tác động xã hội, doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp);
 • Đánh giá thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội 05 năm kể từ khi có Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội;
 • Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội;
 • Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp với phát triển bền vững;
 • Các tình huống điển hình doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam;      
 • Sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội trong các trường đại học;
 • Đầu tư tạo tác động và tín dụng, tài chính vi mô;
 • Đo lường tác động xã hội.

3.3. Năng lực đổi mới sáng tạo cá nhân

 • Năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân: khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá, các nguồn hình thành, các nhân tố ảnh hưởng;
 • Đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân;
 • Giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân;
 • Lý thuyết và thực tiễn về năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học: Tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng, và giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên;
 • Hệ sinh thái phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thể lệ gửi bài Hội thảo

 • Thời gian:  Gửi toàn văn bài viết /tóm tắt mở rộng/bài trình bày slide trước ngày 18.07.2020 đến csie@neu.edu.vn 
 • Trình bày: Bài viết toàn văn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, có dung lượng từ 3000 đến 6000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4, bảng mã Unicode, giãn dòng 1.3, lề trái 3 cm, lề trên, lề phải, lề dưới 2 cm.
 • Cấu trúc: Tên bài viết; họ và tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị công tác; tóm tắt bài viết (không quá 250 từ); từ khoá (3-5 từ); nội dung bài viết (có phần giới thiệu và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có). Cuối bài viết, tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.
 • Kỷ yếu:
  • Bài viết bằng tiếng Anh đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có số xuất bản ISBN.
  • Bài viết bằng tiếng Việt đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có số xuất bản ISBN.

-  Trả lời bảng hỏi để thể hiện sự quan tâm đến Hội thảo https://forms.gle/AvBCNq7qFF3jWmjS7 

-  Để cập nhật thêm về Hội thảo, vui lòng truy cập http://csie.neu.edu.vn.

-  Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

 

Nhận xét của bạn

Informations

23, June, 2020