slide2

HỌC BỔNG

Các học viên có cơ hội tiếp cận với nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính để giúp các bạn hiện thực hóa ước mơ học tập và du học quốc tế !  

Chương trình MBA: 12 suất học bổng dành cho học viên xuất sắc. 

                                       

Học bổng  50%

Giá trị  

111.000.000 VNĐ

Học bổng  30%

Giá trị

74.000.000 VNĐ

Tổng 

Hà Nội

2

4

6

Tp Hồ Chí Minh

2

4

6

 

Chương trình MEBF:  2 suất học bổng 30% dành cho học viên  xuất sắc.

 

Học bổng 30%

Giá trị

87.000.000 VNĐ

Hà Nội

1

TP Hồ Chí Minh

1

 

Chương trình MMSS: 2 suất học bổng 30% dành cho học viên xuất sắc. 

 

Học bổng 30%

Giá trị

80.000.000 VNĐ

Hà Nội

1

TP Hồ Chí Minh

1

Students of CFVG MBA can access various type of scholarship and financial supports for their study in Europe