slide2

SCHOLARSHIP 2017

As a CFVG's student, you have access to various types of scholarship and financial grants that help you to live your dream of international study opportunity!  

MBA program: 12 scholarships to best MBA students

 

Scholarship 100%

Value

198.500.000 VNĐ

Scholarship  50%

Value  

99.250.000 VNĐ

Scholarship  30%

Value 

59.550.000 VNĐ

Total

Hanoi

1

2

3

6

HCMV

1

2

3

6

Học viên CFVG MBA tham gia chương trình học trao đổi tại Châu Âu có thể tiếp cận nhiều nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính, bao gồm Học bổng Eiffel, Học bổng Chính phủ Pháp tại Việt Nam, Học bổng Trường đối tác, Học bổng CFVG...